Introduktion

Denna integritetspolicy ("Policy") beskriver hur den personligt identifierbara informationen ("Personlig information") som du eventuellt kan lämna på webbplatsen doglyness.se ("Webbplatsen" eller "Tjänsten") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (gemensamt "Tjänsterna") samlas in, skyddas och används. Den beskriver också de valmöjligheter som finns tillgängliga för dig avseende vår användning av din Personliga information och hur du kan få tillgång till och uppdatera denna information. Denna Policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och Doglyness Sweden / Boundless Brilliance AB ("Doglyness Sweden / Boundless Brilliance AB", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att komma åt och använda Webbplatsen och Tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Denna Policy gäller inte för metoder som tillämpas av företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller hanterar.

Automatisk insamling av information

Vår högsta prioritet är säkerheten för kunddata, och därför tillämpar vi principen om att inte lagra loggar. Vi kan behandla endast minimal användardata, endast så mycket som är absolut nödvändigt för att upprätthålla Webbplatsen och Tjänsterna. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella missbruk och för att fastställa statistisk information om användningen och trafiken på Webbplatsen och Tjänsterna. Denna statistiska information sammanställs inte på ett sätt som skulle kunna identifiera en specifik användare av systemet på annat sätt.

Insamling av personlig information

Du kan komma åt och använda Webbplatsen och Tjänsterna utan att avslöja vem du är eller lämna någon information genom vilken någon skulle kunna identifiera dig som en specifik, identifierbar individ. Om du dock önskar använda några av funktionerna på Webbplatsen kan du bli ombedd att lämna viss Personlig information (till exempel ditt namn och e-postadress). Vi tar emot och lagrar alla uppgifter du medvetet lämnar till oss när du skapar ett konto, gör ett köp eller fyller i några online-formulär på Webbplatsen. Denna information kan, när det behövs, inkludera följande:

 • Personliga detaljer som namn, land och ort.
 • Kontaktinformation som e-postadress, adress, etc.
 • Kontodetaljer som användarnamn, unikt användar-ID, lösenord, etc.
 • Betalningsinformation som kreditkortsuppgifter, bankuppgifter, etc.
 • Geografisk data som latitud och longitud.
 • Alla andra material som du frivilligt skickar till oss, såsom artiklar, bilder, feedback, etc.

Viss information vi samlar in kommer direkt från dig via Webbplatsen och Tjänsterna. Vi kan emellertid även samla in Personlig information om dig från andra källor, såsom offentliga databaser, sociala medieplattformar, tredjepartsdataprovidrar och våra samarbetspartners inom marknadsföring. Personlig information som vi samlar in från andra källor kan inkludera demografisk information, såsom ålder och kön, enhetsinformation, såsom IP-adresser, platsinformation, såsom stad och stat, samt onlinebeteendedata, såsom information om din användning av sociala medie-webbplatser, information om sidvisningar och sökresultat och länkar. Du kan välja att inte lämna din Personliga information till oss, men då kan du möjligen inte dra nytta av vissa funktioner på Webbplatsen. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

Användning och bearbetning av insamlad information

För att kunna erbjuda Webbplatsen och Tjänsterna till dig, eller för att uppfylla en laglig skyldighet, behöver vi samla in och använda viss Personlig information. Om du inte lämnar den information vi begär kanske vi inte kan tillhandahålla de begärda produkterna eller tjänsterna. All information som vi samlar in från dig kan användas för följande ändamål:

 • Uppfylla och hantera beställningar
 • Leverera produkter eller tjänster
 • Förbättra produkter och tjänster
 • Skicka marknadsförings- och reklamkommunikation
 • Svara på förfrågningar och erbjuda support
 • Be om användarfeedback
 • Förbättra användarupplevelsen
 • Publicera kundreferenser
 • Leverera riktad reklam
 • Skydda mot missbruk och skadliga användare
 • Svara på lagliga förfrågningar och förhindra skada
 • Driva och hantera Webbplatsen och Tjänsterna

Bearbetning av din Personliga information beror på hur du interagerar med Webbplatsen och Tjänsterna, var du befinner dig i världen och om något av följande gäller: (i) du har gett ditt samtycke för en eller flera specifika ändamål; detta gäller emellertid inte när behandlingen av Personlig information omfattas av California Consumer Privacy Act eller europeisk dataskyddslagstiftning; (ii) lämnande av informationen är nödvändig för utförandet av ett avtal med dig och/eller för att uppfylla eventuella föravtalsförpliktelser; (iii) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är underkastad; (iv) behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av offentlig myndighet som ålagts oss; (v) behandling är nödvändig för ändamål som följer av våra eller en tredje parts berättigade intressen.

Oavsett vilket lagstiftningsområde det gäller kanske vi får bearbeta information tills du motsätter dig sådan bearbetning (genom att välja bort), utan att behöva lita på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder nedan. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden för behandlingen och i synnerhet om lämnande av Personlig information är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Fakturering och betalningar

I händelse av tjänster som kräver betalning begär vi kreditkorts- eller annan betalningskontoinformation, vilket endast används för att behandla betalningar. Dina köptransaktionsdata lagras endast så länge det är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. Efter att det är slutfört raderas din köptransaktionsinformation. Om det är nödvändigt för framtida betalningar och med ditt tidigare samtycke, kommer din finansiella information att lagras i krypterad form på säkra servrar hos vår ansedda betalningsgateway-tjänsteleverantör, som är skyldig att behandla din Personliga information i enlighet med denna Policy. Alla direktbetalningsportaler följer de senaste säkerhetsstandarderna som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är ett samarbete mellan varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. Uppbytet av känsliga och privata data sker över en SSL-säker kommunikationskanal och är krypterat och skyddat med digitala signaturer, och Webbplatsen och Tjänsterna uppfyller även PCI-sårbarhetsstandarder för att skapa en så säker miljö som möjligt för Användare. Skanningar för skadlig kod utförs regelbundet för ytterligare säkerhet och skydd.

Hantering av information

Du har möjlighet att radera viss Personlig information som vi har om dig. Den Personliga information som du kan radera kan ändras i takt med att Webbplatsen och Tjänsterna ändras. När du raderar Personlig information kan vi emellertid behålla en kopia av den oförändrade Personliga informationen i våra register under den tid som är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra samarbetspartners och affärspartners, samt för de ändamål som beskrivs nedan. Om du vill radera din Personliga information eller permanent radera ditt konto kan du göra det på inställningssidan för ditt konto på Webbplatsen eller helt enkelt kontakta oss.

Offentliggörande av information

Beroende på de begärda Tjänsterna eller om det krävs för att slutföra någon transaktion eller tillhandahålla någon tjänst som du har begärt kan vi dela din information med ditt samtycke med våra betrodda tredjepartsleverantörer som arbetar med oss, våra andra dotterbolag och dotterbolag som vi förlitar oss på för att bistå i driften av Webbplatsen och Tjänsterna som är tillgängliga för dig. Vi delar inte Personlig information med orelaterade tredje parter. Dessa tjänsteleverantörer har inte tillstånd att använda eller avslöja din information förutom när det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller att uppfylla juridiska krav. Vi kan dela din Personliga information för dessa ändamål endast med tredje parter vars integritetspolicy är förenlig med vår eller som samtycker till att följa våra riktlinjer gällande Personlig information. Dessa tredje parter tilldelas den Personliga information de behöver endast för att utföra sina avsedda funktioner, och vi ger dem inte tillstånd att använda eller avslöja Personlig information för deras egen marknadsföring eller andra ändamål.

I händelse av att vi genomgår en företagsövergång, såsom en fusion eller förvärv av ett annat företag eller försäljning av alla eller en del av dess tillgångar, kommer ditt användarkonto och Personlig information sannolikt att överföras.

Lagring av information

Vi kommer att behålla och använda din Personliga information under den tid som är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda alla aggregerade data som härrör från eller innehåller din Personliga information efter att du har uppdaterat eller raderat den, men inte på ett sätt som skulle kunna identifiera dig personligen. När lagringsperioden har löpt ut raderas den Personliga informationen. Därför kan rätten till åtkomst, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

Överföring av information

Beroende på din plats kan datatransfers innebära överföring och lagring av din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att få information om den rättsliga grunden för överföring av information till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som styrs av folkrätten eller som inrättats av två eller flera länder, såsom FN, samt om de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda din information. Om någon sådan överföring äger rum kan du ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i denna Policy eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter avseende din information som bearbetas av oss. Särskilt har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på en rättslig grund annat än samtycke; (iii) du har rätt att lära dig om informationen bearbetas av oss, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som genomgår behandling; (iv) du har rätt att verifiera riktigheten av din information och be om att den uppdateras eller rättas; (v) du har rätt, under vissa omständigheter, att begränsa behandlingen av din information, i vilket fall vi inte kommer att behandla din information för något annat ändamål än att lagra den; (vi) du har rätt, under vissa omständigheter, att få radering av din Personliga information från oss; (vii) du har rätt att ta emot din information i ett strukturerat, vanligt användbart och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra den till en annan kontroller utan hinder. Denna bestämmelse gäller under förutsättning att din information behandlas med automatiska medel och att behandlingen baseras på ditt samtycke, på ett avtal som du är en del av eller på prekontraktuella förpliktelser därav.

Rätten att invända mot behandling

När Personlig information behandlas för allmänhetens intresse, i utövandet av en officiell myndighet som ålagts oss eller för ändamål som beror på våra eller en tredje parts berättigade intressen, kan du invända mot sådan behandling genom att ange ett skäl som är kopplat till din särskilda situation för att rättfärdiga invändningen. Du bör veta att om din Personliga information behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du invända mot sådan behandling när som helst utan att behöva lämna någon motivering. För att ta reda på om vi behandlar Personlig information för direktmarknadsföringsändamål kan du hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

Dataskyddsrättigheter enligt GDPR

Om du är bosatt inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter och Doglyness International GmbH strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att möjliggöra att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av din Personliga information. Om du vill veta vilken Personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Du har rätt att begära tillgång till din personliga information som vi lagrar och att ha möjlighet att komma åt din personliga information.
 • Du har rätt att begära att vi rättar eventuell personlig information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den personliga information som du anser är ofullständig.
 • Du har rätt att begära att vi raderar din personliga information under vissa villkor enligt denna policy.
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av din personliga information.
 • Du har rätt att begära begränsningar av behandlingen av din personliga information. När du begränsar behandlingen av din personliga information kan vi lagra den, men inte fortsätta behandla den.
 • Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format.
 • Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, där Doglyness International GmbH förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

California Privacy Rights

Förutom rättigheterna som förklaras i denna policy har kaliforniska invånare som tillhandahåller personlig information (som definieras i lagen) för att få produkter eller tjänster för personligt, familje- eller hushållsbruk rätt att begära och få från oss, en gång per kalenderår, information om den personliga information som vi delade, om någon, med andra företag för marknadsföringsändamål. Om tillämpligt skulle denna information inkludera kategorierna av personlig information och namnen och adresserna för de företag med vilka vi delade sådan personlig information för det omedelbart föregående kalenderåret (t.ex. begäranden som görs under innevarande år kommer att få information om det föregående året). För att få denna information, kontakta oss.

Hur du utövar dessa rättigheter

Alla begäranden om att utöva dina rättigheter kan riktas till Doglyness Sweden / Boundless Brilliance AB genom kontaktuppgifterna som tillhandahålls i detta dokument. Observera att vi kan be dig att bekräfta din identitet innan vi svarar på sådana begäranden. Ditt begärande måste innehålla tillräcklig information som möjliggör att vi verifierar att du är den person du påstår dig vara eller att du är den auktoriserade representanten för sådan person. Du måste inkludera tillräckliga detaljer för att vi ska kunna förstå begäran ordentligt och svara på den. Vi kan inte svara på ditt begäran eller lämna ut personlig information om vi inte först verifierar din identitet eller auktoritet att göra sådana begäranden och bekräftar att den personliga informationen rör dig.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in någon personlig information från barn under 18 år. Om du är under 18 år, lämna inte in någon personlig information via webbplatsen och tjänsterna. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att genomdriva denna policy genom att instruera sina barn att aldrig lämna ut personlig information via webbplatsen och tjänsterna utan deras tillstånd. Om du har skäl att tro att ett barn under 18 år har lämnat personlig information till oss via webbplatsen och tjänsterna, kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av din personliga information i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta att din förälder eller vårdnadshavare gör det å ditt vägnar).

Kakor (Cookies)

Webbplatsen och tjänsterna använder "kakor" (cookies) för att hjälpa dig att anpassa din onlineupplevelse. En kaka är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsida-server. Kakor kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator. Kakor tilldelas unikt till dig och kan endast läsas av en webbserver inom den domän som har utfärdat kakan till dig.

Vi kan använda kakor för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva webbplatsen och tjänsterna. Du har möjlighet att acceptera eller avböja kakor. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avböja kakor om du föredrar det. För att lära dig mer om kakor och hur du hanterar dem, besök internetcookies.org

Do Not Track-signaler

Vissa webbläsare har en funktion för Do Not Track (DNT) som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill att din onlineaktivitet spåras. Spårning är inte samma sak som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål syftar spårning på att samla in personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de rör sig mellan olika webbplatser över tid. Webbplatsen och tjänsterna spårar inte sina besökare över tid och mellan tredje parts webbplatser. Men vissa tredje parts webbplatser kan spåra dina surfaktiviteter när de presenterar innehåll för dig, vilket gör att de kan anpassa vad de visar för dig.

Reklam

Vi kan visa reklam online och vi kan dela aggregerad och icke-identifierbar information om våra kunder som vi eller våra annonsörer samlar in genom din användning av webbplatsen och tjänsterna. Vi delar inte personligt identifierbar information om enskilda kunder med annonsörer. I vissa fall kan vi använda denna aggregerade och icke-identifierbara information för att leverera anpassad reklam till den avsedda publiken.

Vi kan också tillåta vissa tredje parts företag att hjälpa oss anpassa reklam som vi tror kan vara intressant för användarna och att samla in och använda annan data om användaraktiviteter på webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som kan placera kakor och annars spåra användaraktivitet.

Affiliates

Vi kan lämna ut information om dig till våra samarbetspartners för att kunna erbjuda dig relaterade eller ytterligare produkter och tjänster. All information som rör dig som vi tillhandahåller till våra samarbetspartners kommer att behandlas av dessa samarbetspartners enligt villkoren i denna Policy.

E-postmarknadsföring

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du frivilligt kan prenumerera på när som helst. Vi åtar oss att hålla din e-postadress konfidentiell och kommer inte att lämna ut din e-postadress till några tredje parter förutom i den utsträckning som tillåts i avsnittet om informationsanvändning och behandling. Vi kommer att behålla den information som skickas via e-post i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

I enlighet med CAN-SPAM Act kommer alla e-postmeddelanden som skickas från oss tydligt ange avsändaren av e-posten och ge tydlig information om hur man kontaktar avsändaren. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsförings-e-post genom att följa anvisningarna för avslutande som ingår i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Du kommer dock fortsätta att ta emot väsentliga transaktions-e-postmeddelanden.

Länkar till andra resurser

Webbplatsen och tjänsterna innehåller länkar till andra resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för integritetspraxis hos sådana andra resurser eller tredje parter. Vi uppmanar dig att vara medveten när du lämnar webbplatsen och tjänsterna och att läsa integritetspolicyn för varje resurs som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi säkrar informationen du tillhandahåller på datorserver i en kontrollerad och säker miljö, skyddad mot obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring och utlämnande av personlig information som är under vår kontroll och vård. Men ingen dataöverföring över internet eller trådlöst nätverk kan garanteras. Därför, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, erkänner du att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på internet som ligger utanför vår kontroll, (ii) säkerheten, integriteten och sekretessen för all information och data som utbyts mellan dig och webbplatsen och tjänsterna inte kan garanteras; och (iii) sådan information och data kan ses eller manipuleras under överföring av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

Om vi blir medvetna om att säkerheten för webbplatsen och tjänsterna har komprometterats eller att användares personliga information har lämnats ut till orelaterade tredje parter som ett resultat av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt att underrätta och samarbeta med myndigheter för lagföring. Vid dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar att meddela berörda personer om vi tror att det finns en rimlig risk för skada för användaren som ett resultat av intrånget eller om anmälan krävs enligt lag. När vi gör detta kommer vi att publicera en notis på webbplatsen, skicka ett e-postmeddelande, kontakta dig via telefon eller skicka ett brev.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Policy eller dess villkor avseende webbplatsen och tjänsterna från tid till annan efter eget gottfinnande och kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar i hur vi behandlar personlig information. När vi gör detta kommer vi att ändra det uppdaterade datumet längst ned på denna sida. Vi kan också ge dig meddelande på andra sätt enligt vårt eget gottfinnande, såsom via de kontaktuppgifter du har lämnat. Alla uppdaterade versioner av denna Policy träder i kraft omedelbart efter att den reviderade versionen har publicerats, om inget annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter den effektiva dagen för den reviderade Policy (eller en sådan annan åtgärd som anges vid den tiden) utgör ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer emellertid inte att, utan ditt samtycke, använda din personliga information på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs vid tidpunkten då din personliga information samlades in.

Godkännande av denna Policy

Du erkänner att du har läst denna Policy och godkänner alla dess villkor och förutsättningar. Genom att få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna godkänner du att vara bunden av denna Policy. Om du inte godkänner att följa villkoren i denna Policy är du inte auktoriserad att få tillgång till eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna Policy eller om du önskar kontakta oss angående något ärende som rör individuella rättigheter och din personliga information, kan du göra detta via kontaktformuläret eller skicka ett e-postmeddelande till info@doglyness.se

Detta dokument uppdaterades senast den 15 augusti 2023