Introduktion

Denna ansvarsfriskrivning ("Ansvarsfriskrivning") fastställer de allmänna riktlinjerna, avslöjandena och villkoren för din användning av webbplatsen doglyness.se ("Webbplatsen" eller "Tjänsten") och alla dess relaterade produkter och tjänster (gemensamt "Tjänster"). Denna Ansvarsfriskrivning är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och Doglyness International GmbH ("Doglyness International GmbH", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att få tillgång till och använda Webbplatsen och Tjänsterna erkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i denna Ansvarsfriskrivning. Om du ingår denna Ansvarsfriskrivning på uppdrag av ett företag eller en annan juridisk person företräder du att du har behörighet att binda sådan enhet till denna Ansvarsfriskrivning, i vilket fall termerna "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte samtycker till villkoren i denna Ansvarsfriskrivning, måste du inte acceptera denna Ansvarsfriskrivning och får inte få tillgång till och använda Webbplatsen och Tjänsterna. Du erkänner att denna Ansvarsfriskrivning är ett avtal mellan dig och Doglyness International GmbH, även om det är elektroniskt och inte fysiskt undertecknat av dig, och att det styr din användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

Representation

Åsikter eller åsikter som representeras på Webbplatsen tillhör enbart innehållsskaparna och representerar inte de åsikter eller åsikter som Doglyness International GmbH eller skaparna kan vara associerade med i yrkesmässig eller personlig kapacitet, om inte uttryckligen anges. Åsikter eller åsikter är inte avsedda att förtala någon religion, etnisk grupp, klubb, organisation, företag eller individ.

Innehåll och inlägg

Du får inte ändra, skriva ut eller kopiera någon del av Webbplatsen och Tjänsterna. Inkludering av någon del av Webbplatsen och Tjänsterna i ett annat verk, vare sig i tryckt eller elektroniskt eller annat format eller inkludering av någon del av Webbplatsen och Tjänsterna på en annan resurs genom inbäddning, inramning eller på annat sätt utan uttryckligt tillstånd från Doglyness International GmbH är förbjudet.

Ekonomisk kompensation och sponsring

Webbplatsen och Tjänsterna accepterar former av annonsering. Annonsutrymme kommer alltid att identifieras som sådant. Vissa av länkarna på Webbplatsen kan vara "affiliate-länkar". Detta innebär att om du klickar på länken och köper en artikel får Doglyness International GmbH en affiliate-provision. Dessutom är Doglyness International GmbH deltagare i Amazon Associates-programmet, ett reklamprogram för affiliates designat för att ge intäkter genom annonsering och länkning till Amazon-egenskaper.

Recensioner och vittnesmål

Vittnesmål tas emot i olika former genom olika insändningsmetoder. Vittnesmålen representerar inte nödvändigtvis alla som kommer att använda Tjänsterna, och Doglyness International GmbH är inte ansvarigt för åsikter eller kommentarer som postas på Webbplatsen, och delar inte nödvändigtvis dem. Alla uttryckta åsikter är strikt åsikterna hos den som skrivit inlägget eller recensenten.

Vittnesmålen visas oförändrade utom korrigering av grammatiska eller typografiska fel. Vissa vittnesmål kan ha redigerats för klarhet eller förkortats i fall där det ursprungliga vittnesmålet inkluderade irrelevanta information som inte är av intresse för allmänheten. Vittnesmål kan granskas för autenticitet innan de publiceras för allmän visning.

Indemnifikation och garantier

Informationens, innehållets och dess tillförlitlighet och fullständighet på, distribuerad genom eller länkad, nedladdad eller åtkomst från Webbplatsen och Tjänsterna garanteras inte av Doglyness International GmbH. Information på Webbplatsen är endast för allmän information och är inte avsedd att ge någon typ av professionell rådgivning. Vänligen sök professionell hjälp om du behöver det. Dessutom kan information som finns på Webbplatsen och sidor länkade till och från den ändras när som helst och utan varning.

Förändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Ansvarsfriskrivning eller dess villkor i förhållande till Webbplatsen och Tjänsterna när som helst, effektivt vid publicering av en uppdaterad version av denna Ansvarsfriskrivning på Webbplatsen. När vi gör detta kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av Webbplatsen och Tjänsterna efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.

Acceptans av denna ansvarsfriskrivning

Du erkänner att du har läst denna Ansvarsfriskrivning och samtycker till alla dess villkor. Genom att få tillgång till och använda Webbplatsen och Tjänsterna samtycker du till att vara bunden av denna Ansvarsfriskrivning. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna Ansvarsfriskrivning är du inte auktoriserad att få tillgång till eller använda Webbplatsen och Tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att få mer information om denna Ansvarsfriskrivning eller om du vill kontakta oss angående något ärende relaterat till den, kan du göra det via kontaktformuläret eller skicka ett e-postmeddelande till shop@doglyness.se

Denna dokument uppdaterades senast den 21 oktober 2020